– Man måste acceptera sig själv och sin begränsning för dagen. Det som inte är genomförbart nu kan vara det om två månader.
Intervju gjord på journalistutbildningen i Kalix
 

Ingress:     
I en intervju gjord på journalistutbildningen i Kalix berättar Maria Bucht om metoden. Läs texten här nedan.
 

Alexanderteknik

Både mentala och fysiska vanor kan brytas. Blir man medveten om sina brister kan man nyttja sig själv och sin kropp på bättre sätt. Man kan till exempel arbeta på att förbättra sitt självförtroende, förklarar Maria Bucht som har tagit examen i Alexanderteknik.

Tekniken öppnar för möjligheter till personlig utveckling, säger Maria Bucht bosatt i Kalix och lärare i Alexanderteknik. Hon åker runt i Norrbotten och håller kurser i tekniken. Metoden går ut på att man ska bli medveten om sina egna vanor och få möjlighet att förändra dem, förklarar Maria Bucht.

Blir man medveten om sin kroppshållning är mycket vunnet. Man har då möjlighet att göra korrigeringar till det bättre.


– De positiva egenskaperna uppnås genom att dåliga vanor ersätts med bättre medvetenhet.
Anställda inom vården arbetar ofta i en framåtlutande och nedböjd ställning eftersom det skapar närhet till vårdtagarna. När arbetsdagen sedan är slut behåller många den hållningen på kroppen istället för att gå upprätt, berättar Maria Bucht.

– Det är först när man blir medveten om detta som man kan förändra sin kroppshållning.

Enligt Alexandertekniken är kroppsmedvetenhet och självkännedom två sidor av samma sak. Den ska leda till större rörlighet och minskad nervositet. Dansare, ryttare och andra idrottsutövare kan ha nytta av läran. När Maria Bucht inriktar sig till ryttare använder hon uttrycket ”Dressyr utan häst”. Metoden uppges minska skador och slitage på kroppen. En Alexanderlärare ställer inte diagnoser utan undervisar i hjälp till självhjälp.

Utbildningen som var tre år har Maria Bucht gått på Stockholms Alexanderlärarutbildning. Idag är utbildningen nedlagd i Sverige för att den inte passar in det svenska skolsystemet, berättar Maria Bucht. Utbildningen är treårig och folkhögskoleutbildningar får bara vara tvååriga. Högskoleutbildning passar inte heller in, då varken rubriceringen lärare eller komplementärmedicin kan användas, eftersom utbildningen saknar pedagogisk eller medicinsk del. Utomlands i England, Tyskland och Danmark räknas utbildningen till högskoleutbildning.


– Jag hade dock tur och fick min utbildning klassad som folkhögskoleutbildning och kunde låna pengar av CSN. De som vill utbilda sig i dag måste välja en utbildning utanför Sverige, redogör Maria Bucht.

Det ska börjas i tid! Maria Buchts söner får träffa allergivänliga Summer Snow. Hästen ägs av Lena Lundbäck Thudin till höger i bild, 15 april 2006.


Av Anki Lundberg, elev på journalistutbildningen i Kalix 2006.

Högst upp på sidan.
Tillbaka till "Artiklar".