– Ont i kroppen ger ont i knoppen, förklarar Maria Bucht.
Artikel i Norrbottens Kuriren

Publicerad tisdagen den 10 maj, 2005.

Rubrik:
Gå på upptäcksfärd i kroppen
 

Ingress:
– En kontorsråtta som räknade med att vara sjukpensionär vid 40 års ålder, så såg Maria Bucht sig själv för sex år sedan.

I dag är det annorlunda. Via Alexandertekniken lärde hon sig att se och förändra de invanda mönster som påverkade hur hon mådde.
 

Gå på upptäcksfärd i kroppen

Nu är hon en av drygt 30 utbildade Alexanderlärare i Sverige och den enda norr om Dalarna. Än så länge driver hon Alexandertekniken som bisyssla, till vardags – arbetar hon som ekonom på Luleå kommun, just nu är hon dock barnledig. Liksom så många andra – kontorsarbetare levde hon med värk i axlar och nacke och stundtals såg hon – framför sig en bild av sig själv som sjukpensionär vid 40 års ålder.

TANKE OCH RÖRELSE
Kontakten med Alexandertekniken – beskriver hon som kärlek vid första ögonkastet. Det hela började med en tidningsartikel om den för henne – okända metoden. Ett år senare var hon en av fem elever vid Sveriges första utbildning av Alexanderlärare.

– Alexanderteknik handlar om att medvetandegöra hur man använder sina muskler och sin kropp, allt i syfte att hitta balans och välbefinnande.

– Ont i kroppen ger ont i knoppen, förklarar Maria Bucht.
Därför gäller det att lära sig förstå sammanhanget mellan våra tankar och våra rörelser. Genom aktiv vila på ett hårt underlag lär hon sina elever att känna efter hur deras muskler förhåller sig till – underlaget. Från början har endast vissa av dem kontakt med den hårda ytan men i takt med att tankeprocessen gör eleven medveten om de spänningar som finns blir ryggen bredare och ger sig själv mer plats.

För att medvetandegöra de rörelsemönster som skapar spänningar av olika slag arbetar man i par, läraren och eleven. Muskel efter muskel uppmärksammas på upptäcksfärden som läraren tar med eleven på. Med Alexanderteknik lär sig inidviden hur mycket i det dagliga livet man gör omedevetet som påverkar hur man mår.

UTGÅR FRÅN INDIVIDEN
Det kan till exempel handla om hur man sitter på kontorsstolen, är ryggen rak eller sitter vi böjda med uppdragna axlar.

– Det man inte lagt märke till kan man inte göra något åt, men så fort man blir medveten kan man arbeta för att förbättra det som påverkar en – negativt, säger Maria Bucht.

I Alexandertekniken är det individen som styr hela processen, läraren finns med för att hjälpa till att medvetandegöra kroppens rörelsemönster och – tankeprocesser. Det fysiska och psykiska går hand i hand, säger Maria Bucht.

– Därför kan till exempel ett ryggskott skapa en psykisk reaktion som gör att man blir rädd för att det ska återkomma. Och för att undvika det skaffar man sig omedvetet ett annat – rörelsemönster. Med Alexandertekniken får individen sina egna verktyg till att hantera den belastning som kroppen ständigt utsätts för.

INGEN BEHANDLING
Hon påpekar dock att tekniken inte är en behandling, det handlar enbart om lärande. Eleven ska kunna lära sig så mycket om sig själv att ett problem som till exempel ont i nacken aldrig hinner uppstå.

– Avstå 20 minuter per dag för att ligga ned på vardagsrumsmattan och gör ett besök hos dig själv. Det lönar sig, säger Maria Bucht.

BRITT-LOUISE SPETS

Högst upp på sidan.
Tillbaka till "Artiklar".