Med en böjbar linjal, som läggs tre till fyra fingrar bakom bogbladet, går det att se hur hästens muskulatur förändras över tid.

Jock och Ivana Roddock instruerar, Texas 2007.

Hästens ryggrad, lägg märke till att ett tornutskott står rakt upp. Det är där vi som ryttare ska  placera vår vikt.

Info om Equine Touch

Equine Touch är en serie vibrationsskapande grepp över den mjuka vävnaden på hästen. Equine Touch ställer inga diagnoser och sker helt på hästens villkor. Metoden lättar på muskulär överspänning, stimulerar cirkulation och hjälper också till att öka tilliten mellan häst och människa.

Equine Touch ger hästägaren ett verktyg för att systematisk känna igenom sin häst och gör det möjligt att tidigt upptäcka förändringar hos hästen.

Kursprogram

Steg 1
Grundkursen, i vilken man tränar Equine Touch greppet på både människa och häst. Under denna kurs lär man sig den grundläggande kroppsbalanseringen och några viktiga områden som kräver särskild uppmärksamhet på hästen. Teori och praktik varvas under kursen. Efter kursen kan deltagaren arbeta på sin egen häst med goda resultat.

Steg 2
Fortsättningskursen, i vilken man utökar repertoaren med den avancerande kroppsbalanseringen och fler områden som kräver särskild uppmärksamhet.Steg 3
Detta är det steg där Jock och Ivana är kursledare. Det är dels en fördjupningskurs med en mer omfattande teoridel som Ivana ansvarar för men även en kurs för den som vill gå vidare och utöva Equine Touch på andra än sina egna hästar.

Steg 4

På denna nivå undervisar Jock i det som är nyheter inom Equine Touch. Eftersom metoden bara har ett tiotal år på nacken så utvecklas den fortfarande i takt med att Jock och Ivana inhämtar nya kunskaper.

Equine Touch Practitioner

För att utöva Equine Touch som yrke (bli practitioner) fordras det att man tränar praktiskt på hästar med journalskrivning mellan varje steg och gör ett teoretiskt prov.

Mellan steg 1 och steg 2 krävs 5 sessioner, mellan steg 2 och steg 3 7 sessioner och för att bli examinerad practitioner efter steg 3 så krävs det 18 sessioner.Nedan kan du läsa om websidor och litteratur.Webbsidor:
Carola Grauers, Skurup

Jock och Ivana RuddockLitteratur:


Än så länge finns det ingen bok skriven om Equine Touch. Det som finns skrivet är de manualer som ingår i kurserna.

• The Canine Touch - a better way of understanding your dog, MV Dr Ivana Ruddock
En bok med tillhörande DVD om hur Equine Touch kan överföras till hundar.

Högst upp på sidan.