– Våga släppa ut rumpan. Ju mjukare vi kan vara i sätet, dessto bekvämare blir det för hästen.  Bilden är tagen i ridhuset på Luleå Ridklubb.

– Var noga med att tummarna är uppåt. Välter händerna så blir ryttaren hängande i hästens mun. Bilden är tagen i Luleå Ridklubbs teorisal.

Ed Dabney från Monroe, Georgia känner på "touch" via tyglarna.

En kraftig förhållning kan få både ryttare och häst ur balans. Ed på Stenbro i maj 2008.

Alexanderteknik för ryttare

Grunden i Alexandertekniken ligger i kunskap om kroppen och hur tyngdlagen påverkar oss och vår balans.
Skelettet är vårt ramverk och det som bär upp oss, musklerna är det som rör oss.

Vad betyder det för dig?


Jo, i den stund skelettet inte bär upp dig hamnar du i obalans och för att hindra att du ramlar omkull spänner sig musklerna.

Det kan du prova själv genom att stå upp och luta dig framåt med rak kropp så mycket du törs, lägg märke till hur musklerna i vaderna spänns. Om du slappnar av i dem kommer du att ramla framåt.

Muskler som håller i är inte längre fria för rörelse och det påverkar din följsamhet som ryttare.

Är din kropp i obalans innebär det dels att du riskerar att balansera dig via tyglarna i hästens mun, dels att din kropp har svårt att absorbera hästens rörelser när du rider.

Tyskan har ett bra ord - durchlässig - vilket betyder genomsläpplig. När ditt skelett bär dig är musklerna fria för rörelse och din kropp blir genomsläpplig för hästens rörelser.

Balans

Balans och obalans kan vara kroppslig så väl som mental.

Kroppslig balans är en direkt effekt av hur du använder din kropp i förhållande till gravitationen. Den påverkas också av om du varit skadad och fått göra en anpassning i kroppen till det.

Mental balans är en direkt effekt av hur du förhåller sig till dig själv. Rädsla, prestationskrav, temperament, humör och självkänsla påverkar din kropp.

Det påverkar givetvis din kroppsliga balans och i slutändan din ridning och relation till hästen.

Alexandertekniken hjälper dig, oavsett nivå, att komma tillrätta med det som hindrar dig att uppnå god balans och följsamhet i din ridning. Tekniken lär dig att besöka dig själv och ger dig möjlighet att hitta din kroppsliga och mentala balans.

Kurserna kan beskrivas som dressyr utan häst. Undervisningen sker uppsuttet på en trähäst.

Teori och praktik varvas, teorin består till stor del av grunderna i Alexanderteknik. Rent praktiskt finjusteras din sits med hjälp av lärarens händer.

Erfarenheterna från trähästen kan sedan tas med upp på hästryggen. Undervisningen sker då med betoning på ryttarens sits och inverkan.

Rakriktning, liksidighet och eftergift är lika viktigt för ryttaren som för hästen.






Högst upp på sidan.
Tillbaka till "Info".