Plockepinn helg

Position - Precision - Perception
En helg för dig som vill få en häst med bjudning och balans! Här får du verktygen för att ge dig själv en stabil sits, och precision i din hjälpgivning.

Helgen är vad vi kallar en ”plockepinn-helg”. Det innebär att du sätter ihop ditt eget program; välj en lektion i klassisk ridning/arbete från marken, eller en lektion i Alexanderteknik, eller välj en/flera av varje, eller varför inte stanna över natten och fortsätt med lektioner dagen därpå.

Klassisk ridning med Lena Danius
I den klassiska ridningen används en hjälp i taget och fokus ligger på kvalitet i kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun. Alla rörelser som galoppombyten och piaff är ett resultat av hur hästen balanserar. Ryttaren använder små signaler för att kommunicera med hästen hur den ska balansera och hästen utför rörelserna.
Den klassiska ridningen ger dig som ryttare de verktyg du behöver för att kommunicera effektivt med din häst.

Alexanderteknik med Maria Bucht
Alexandertekniken hjälper ryttaren att hitta rätt i sin egen kropp. Avspänning är ett resultat av god balans, och balans är ett resultat av att du vet hur din kropp (och knopp!) fungerar och hänger ihop. För hästen innebär ryttarens obalans att vi ofta kniper med knäna, svajar med vårt överliv i övergångar och håller i oss i tygeln. Vi blir med andra ord obekväma för hästen att bära.

Alexandertekniken ger dig som ryttare de verktyg du behöver för att kunna bli en ryttare i balans som hästen gärna bär.

Priser Plockepinn-Helg:
Lektion Alexanderteknik (60 min): 850 kr/lektion + anläggningshyra
Lektion Klassisk ridning (45 min): 600 kr/lektion + anläggningshyra
Anläggningshyran varierar på olika anläggningar.Ridläger/kurser


Alexanderteknik och klassisk dressyr, Upprätta gård, Vallentuna


En kurs för dig som vill få en häst med bjudning och balans! Här får du verktygen för att ge dig själv en stabil sits, samt precision i din hjälpgivning.

Lägren är tre eller fyra intensiva dagar, mer om kursens upplägg hittar du längre ner på sidan.

Läs mer om fjolårets ridläger.

Klassisk ridning med Lena Danius

I den klassiska ridningen används en hjälp i taget och fokus ligger på kvalitet i kontakten mellan ryttarens hand och hästens mun. Alla rörelser som galoppombyten och piaff är ett resultat av hur hästen balanserar. Ryttaren använder små signaler för att kommunicera med hästen hur den ska balansera, och hästen utför rörelserna. Den klassiska ridningen ger dig som ryttare de verktyg du behöver för att kommunicera effektivt med din häst.

Alexanderteknik med Maria Bucht

Alexandertekniken hjälper ryttaren att hitta rätt i sin egen kropp. Avspänning är ett resultat av god balans, och balans är ett resultat av att du vet hur din kropp (och knopp!) fungerar och hänger ihop.För hästen innebär ryttarens obalans att vi ofta kniper med knäna, svajar med vårt överliv i övergångar och håller i oss i tygeln. Vi blir med andra ord obekväma för hästen att bära. Alexandertekniken ger dig som ryttare de verktyg du behöver för att kunna bli en ryttare i balans som hästen gärna bär.

Praktiskt information

Aktuella priser för kurserna 2011 kommer att uppdateras.

Anmälan görs genom att sätta in 1 500 kr på Bg 5512-4580 tillhörande Lena Danius/Ekipage-1. Skriv ditt namn, e-post och telefon och att insättningen gäller läger mars eller september 2010. Anmälan är bindande (se avbokningsregler nedan).

Mer information får du av Lena på 070-298 70 28, eller lena.danius@ekipage-1.se
Maria på 070-686 88 20, eller maria@birga.se

Upplägget av kursen

Dag 1
fm: inskrivning, presentation och AT teori
em: ett pass AT och ridning vardera

Dag 2
Två pass AT och klassisk ridning vardera

Dag 3
fm: AT
em: klassisk ridning

Dag 4
Två pass AT och klassisk ridning vardera

På kvällarna blir det föreläsningar, filmvisning eller annan aktivitet.

Avbokningsregler

Avbokningsregler för ridläger arrangerat av Ekipage-1 och Birga
(baserat på avbokningsrelger för SRR, Sveriges Ridlägers Riksförbund)

Avbeställning företagen av elev/målsman
1. Avbeställning sker skriftligen via e-post till info@ekipage-1.se eller post till Ekipage-1, Lena Danius, Mörbyvägen 36, 186 32 Vallentuna.

2. Vid eventuell avbeställning 2 månader före lägerstart, återbetalas föranmälningsavgiften till hälften. Återbetalning sker inom 14 dagar.

3. Avbeställes lägervistelse senare än ovan angivits, men sex veckor före lägerstart, är föranmälningsavgiften förverkad.
Sker avbeställningen senare än sex veckor före start, förbinder jag mig att senast 14 dagar efter första lägerdagen, erlägga 75 % av resterande lägeravgift.

4. Vid återbud mot läkarintyg/veterinärintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller:
- sker återbud mer än sex veckor före lägerstart återbetalas en tredjedel av föranmälningsavgiften
- sker åtebud senare debiteras ingen del av resterande lägeravgift, men föranmälningsavgiften är förverkad.
- skolhäst kan finnas att hyra för 200 kr/dag ifall lägerdeltagararens egen häst inte kan medverka.

5. Vid avbeställning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att jag äger rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet e t c varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne via e-post (info@ekipage-1.se) anmält sig till arrangörerna.

Avbruten lägervistelse
1. Avbryts påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak - som arrangören ej kan hållas ansvarig för - återbetalas inte kursavgiften.

2. Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna:
- försöka lösa tvisten omgående under det pågående lägret
- direkt vända sig till Allämänna Reklamationsnämnden - ARN.
Högst upp på sidan.